Met LED noodverlichting in woongebouwen en kantoren voldoen aan veiligheidseisen

Elke vijf jaar moeten de accu’s in de noodverlichting worden vervangen om de veiligheid te garanderen
In gebouwen waarin gewerkt wordt of openbare ruimtes waar meer dan 75 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, is het verplicht om noodverlichting te hebben. Deze verlichting moet minimaal een uur kunnen branden nadat de stroom is uitgevallen. Op deze manier kunnen alle mensen het gebouw zo veilig mogelijk verlaten bij incidenten. Door deze noodverlichting te laten branden op LED kan er bespaard worden op de energierekening.

Informatie aanvragen?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en/of het leveringsprogramma? Vul dan graag het formulier in.

De noodverlichting moet de gehele vluchtroute aanduiden

Voor elk gebouw is een vluchtplan opgesteld tijdens het ontwerp ervan en het is de taak van de brandweer om deze te keuren. Zo moet niet alleen een bordje branden bij een nooduitgang, maar moet er vanaf elk punt in het gebouw duidelijk aangegeven worden welk pad het snelste naar veiligheid leidt.

Verlichting bij afwijkingen in de route of bijzondere locaties

Zo moet er, wanneer de vluchtweg de hoek om gaat, deze verandering van richting duidelijk aangegeven worden om te voorkomen dat men stil gaat staan. Ook wanneer er een afstapje of trappetje in de vluchtweg is, moet hier duidelijke verlichting boven hangen. Daarnaast moeten brandblussers helder verlicht worden, net als de directe omgeving buiten het gebouw om verwarring na het verlaten van het gebouw te voorkomen.

Hoe de juiste noodverlichting aan te leggen is beschreven in de NEN normen

De NEN heeft vele richtlijnen opgesteld voor de veiligheid in en om gebouwen. De NEN 3140 is het keurmerk dat afgegeven wordt bij laagspanningsinstallaties. Ook zijn de NEN-EN 1838, NEN-EN 50172 en NEN 6088 van belang voor de controle op respectievelijk de noodverlichting vanuit het bouwbesluit, onderhoud van noodverlichting onder het gebruikersbesluit en de vluchtwegaanduiding. Zo wordt er jaarlijks gecontroleerd of de noodverlichting op een veilige manier is aangesloten en dat de accu’s niet ouder zijn dan vijf jaar. Ook wordt getest of de noodverlichting minimaal een uur kan branden na uitval van stroom en of de vluchtwegaanduiding nog voldoet aan de laatste eisen.

NEN 3140 en NTA 8220 kunnen belangrijk zijn voor verzekering

Een regelmatige keuring volgens NEN 3140 wordt vaak ook gevraagd (vereist) door verzekeraars. Wanneer een gebouw een brand heeft gehad en er is geen NEN 3140 keuring geweest of het gebouw heeft deze certificering niet kunnen behalen of behouden, zal de verzekering niet of veel minder uitkeren. De brand had namelijk voorkomen kunnen worden wanneer er aan de veiligheidsnormen zou zijn voldaan.

Een aantal spelers uit de branche, Techniek Nederland, iKeur en het Verbond van Verzekeraars, zijn tot specifieke afspraken gekomen over een methode van inspectie om specifiek de brandrisico’s van elektrische installaties te beoordelen: de NTA 8220 inspectie. Deze wordt gezien als aanvulling op NEN 3140. Verzekeraars nemen steeds vaker in de polisvoorwaarden van een brandverzekering expliciete eisen op, waarbij het kan gaan om NEN 3140, om NTA 8220 of alle twee. NTA 8220 keuringen worden gedaan door inspecteurs die gecertificeerd zijn door de stichting SCIOS. In het geval van brandveiligheid in woongebouwen gaat het om de zogenaamde Scope 10 regeling van het SCIOS.

Bespaar op de noodverlichting met LED

De noodverlichting verbruikt slechts weinig stroom, maar dat betekent niet dat dat er geen besparingen mogelijk zijn. Het verbruik is maar tussen de 10 en 15 watt per armatuur, maar wanneer hier LED-verlichting in geplaatst wordt, zal het verbruik tot wel 80% verlaagd worden. Bovendien is de accu van LED-noodverlichting kleiner en dus goedkoper.

Om te voldoen aan alle gestelde eisen volgens het bouwbesluit, de ARBO, NEN 3140 en NTA 8220 (volgens SCIOS Scope 10) is noodverlichting op basis van LED aan te raden. Neem contact op met YellowBee om de mogelijkheden te bespreken om te laten berekenen hoe snel de investering kan worden terugverdiend. Ook kan YellowBee zorgen voor keuringen door gecertificeerde spelers volgens o.a. NEN 3140 en NTA 8220. Elders op de YellowBee website vindt u meer informatie over inspectie van elektrotechnische installaties in (o.a.) woongebouwen.

YellowBee Nederland

Amersfoortsestraat 61
3769 AE Soesterberg

Telefoon 085-0473727
E-mail: info@yellow-bee.nl

Informatie aanvragen?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en/of het leveringsprogramma? Vul dan graag het formulier in.
Ja ik wil meer weten

YellowBee nieuwsbrief

Boeiende cases en nieuws over toepassingen van LED verlichting en Domotica.
Preview & inschrijven

YellowBee bv © 2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het beleid t.a.v. privacy en cookies

1
0
0