digitalSTROM versterkt YellowBee met domotica en 'Internet of Things' (IoT)

Gebouwen kunnen intelligenter en zuiniger
Toon Stappers richtte vele jaren geleden het bedrijf Zelenko op en vestigde zich in Soesterberg. Hij importeert al jaren de domotica en IoT producten van het Zwitserse digitalSTROM en verkoopt en adviseert over andere 'slimme' en via internet verbonden electronica voor woningen, kantoren en andere gebouwen. Per eind 2016 zijn Zelenko en YellowBee Nederland samengevoegd tot één onderneming. YellowBee is gespecialiseerd in LED verlichting voor woongebouwen en de zakelijke markt en nu dus ook in gebouwautomatisering.

Informatie aanvragen?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en/of het leveringsprogramma? Vul dan graag het formulier in.

Gebouwen kunnen zuiniger en slimmer

De gemeenschappelijke noemer van Zelenko en YellowBee is dat er heel veel nieuwe mogelijkheden zijn bijgekomen om op het gebied van verlichting en andere electronica slimmer en vooral ook zuiniger en duurzamer te opereren. Zowel Zelenko als YellowBee Nederland richten zich er op de mogelijke voordelen van nieuwe technologie heel concreet te maken voor bepaalde klanten. Beide bedrijven denken al jaren in termen van 'business cases'. Die ontstaan door voor specifieke, veel voorkomende situaties in de markt goede oplossingen te ontwerpen. 'Goede oplossingen' hebben daarbij de volgende eigenschappen:

  • aanzienlijk minder energieverbruik
  • lagere onderhoudskosten
  • veel aandacht voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door hergebruik, materialen die kunnen worden gerecycled, grondstoffen die zo milieuvriendelijk mogelijk zijn
  • niet inleveren wat betreft veiligheid, functionaliteit, comfort en andere concrete voordelen voor de gebruikers van gebouwen
  • overzichtelijke terugverdientijd

Ombouwen naar LED en daarbij functies toevoegen

YellowBee doet al jaren veel projecten in woongebouwen. Een specialisatie is geworden om waar mogelijk bestaande armaturen geschikt te maken voor LED. Met de door YellowBee in eigen beheer ontwikkelde LED ombouwsets voor een groot aantal bestaande armaturen kan veel materiaal worden hergebruikt. Deze manier van werken bespaart vaak op kosten van schildereren, stucwerk en reparaties. Installatie gaat snel en relatief gemakkelijk. Bij het ombouwen wordt ook al lang veel andere functionaliteit toegevoegd aan armaturen. Noodverlichting en bewegingsmelders zijn voorbeelden maar er is meer mogelijk. De domotica oplossingen van Zelenko voegen een grote reeks nieuwe mogelijkheden aan het assortiment toe.

Multifunctionele gebouwen

De Zelenko/YellowBee combinatie kan nu ook meer betekenen als gebouwen multifunctioneel moeten worden ingericht. Dit komt o.a. veel voor in oudere gebouwen en monumenten. De combinatie van LED en domotica zorgt voor veel flexibiliteit. Een zelfde ruimte kan dan een prima theater zijn maar tegelijkertijd ook plek voor vergaderingen, conferenties of community bijeenkomsten.

Zorgsector en comfortabel en veilig wonen

De combinatie heeft ook ervaring, kennis en producten en diensten die van belang zijn voor de zorgsector. Ook in de zorg gaat het vaak om het multifunctioneel maken van ruimtes. Bij projecten van YellowBee moest bijvoorbeeld overdag (gezondheids)zorg worden geleverd in een ruimte, op andere momenten moeten deze zelfde ruimtes juist comfortabel, veilig en gezellig zijn. Ook zijn er heel veel interessante mogelijkheden om 'Internet of Things'-achtige toepassingen uit het assortiment van digitalSTROM in te zetten om te zorgen dat mensen langer zelfstandig en veilig kunnen wonen.

Industriële verlichting

De combinatie van Zelenko en YellowBee heeft ook ruime ervaring bij het vinden van goede oplossingen voor industrie, bedrijfshallen, werkruimtes, magazijnen en logistieke ruimtes. Er zijn bij beide bedrijven veel projecten gerealiseerd met o.a. de Datalux.IQ lichtlijnen. Daarbij worden verlichtingsoplossingen geïntegreerd met een hele serie mogelijke andere zaken zoals geluids- en omroepsystemen, systemen voor beveiliging en cameratoezicht, vluchtwegaanduiding & noodverlichting en netwerkfuncties (ethernet, powerHUBs, WIFI).

Deskundige bemanning

Toon Stappers [profiel Linkedin] is al enkele jaren betrokken bij YellowBee Nederland, hij is ook de oprichter van Zelenko. Het team van YellowBee Nederland is ervaren en deskundig. Er is een sterk netwerk van partnerships met installateurs en andere gespecialiseerde dienstverleners. Dat netwerk wordt steeds uitgebreid. Stappers is via opleidingsbedrijf TnCP ook betrokken bij het verzorgen van workshops en cursussen voor installateurs, IT-ers en facilitaire diensten over domotica. Het management van YellowBee Nederland is per eind 2016 versterkt met de ervaren ondernemer Erik van Leuken.

YellowBee Nederland en digitalSTROM

De gezamenlijke onderneming Zelenko/YellowBee werkt onder de naam YellowBee Nederland. De producten van het Zwitserse digitalSTROM, het Duitse Thermokon en IC GmbH worden nog steeds geïmporteerd door YellowBee, ze maken deel uit van het assortiment en de aangeboden projectoplossingen en er kan advies over worden gegeven.

digitalSTROM versterkt YellowBee met domotica en 'Internet of Things' (IoT) digitalSTROM versterkt YellowBee met domotica en 'Internet of Things' (IoT)

Gezocht op

Rubrieken

Informatie aanvragen?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en/of het leveringsprogramma? Vul dan graag het formulier in.
Ja ik wil meer weten

YellowBee nieuwsbrief

Boeiende cases en nieuws over toepassingen van LED verlichting en Domotica.
Preview & inschrijven

Adresgegevens

YellowBee Nederland
Amersfoortsestraat 61
3769 AE Soesterberg

Telefoon 085-0473727
E-mail: info@yellow-bee.nl

YellowBee bv © 2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het beleid t.a.v. privacy en cookies

1
0
0